Лицензии и свидетельства

 

 1. Саморегулируемая организация основанная на членстве лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Некоммерческое партнерство «Объединение градостроительного планирования и проектирования». Свидетельство № П-3-11-0013 «О допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства».
   
 2. Свидетельство № 14230.3 Государственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции Российской Федерации «О внесении в Сводный государственный реестр аккредитованных на территории Российской Федерации представительств иностранных компаний» (разрешение Торгово-промышленной палаты Российской Федерации от 02.10.2013 № 4252-13).
   
 3. Ліцензія на господарську діяльність, пов’язану із створенням об’єктів архітектури Державної архітектурно-будівельної інспекції України серії АВ № 587437 від 08.06.2011.
   
 4. Свідоцтво про атестацію випробувальної лабораторії № ПЄ 0005/2012 від 13.01.2012 на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду, результати яких використовуються під час робіт із забезпечення захисту життя та здоров’я громадян.
   
 5. Свідоцтво про атестацію хіміко-аналітичної лабораторії № ПЄ 0101/2011 від 17.10.2011 на право проведення вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду.
   
 6. Сертифікат відповідності Системи управління якістю вимогам стандарту ISO 9001:2009  № UA2.040.06126-11 від 21.06.2011.
 7. Лицензия на предоставление и выполнение работ противопожарного назначения

 

 

 


         

 

НАВЕРХ